Tehnička rešenja

nova betonska konstrukcija

Trajna hidroizolacija nove betonske konstrukcije

Trajna hidroizolacija ukopanih zidova i temeljne ploče (tokom betoniranja) integralnim kristališućim hidroizolacionim sistemom kompanije PENETRON®.

postojeci beton

Hidroizolacija postojeće betonske konstrukcije

Tehnički predlog za trajnu hidroizolaciju ukopanih zidova od armiranog betona PENETRON® sistemom aktivne formacije kristala koje prodiru u strukturu više od jednog metra.

popravke i zastita betona

Popravke i zaštita betona

Tehnički predlog za reparaciju, trajnu hidroizolaciju i zaštitu postojećih armirano-betonskih elemenata, prema en-1504, pomoću PENETRON® sistema aktivne kristalizacije

Trajna hidroizolacija bazena (nova konstrukcija)

Trajna hidroizolacija bazena (nova konstrukcija) PENETRON® integralnom kristalizacijom

hidroizolacija bazena postojeca

Trajna hidroizolacija bazena (postojeća konstrukcija)

Trajna hidroizolacija bazena (postojeća konstrukcija) sistemom PENETRON® integralne kapilarne kristalizacije ili polimer-cementnim hidroizolacionim premazom.