Penecrete Mortar - Nivo 381 - Penetron Srbija

Penecrete MORTAR

Kristališući vodonepropusni malter

PENECRETE MORTAR se sastoji od Portland cementa, posebno tretiranog kvarcnog peska i smeše aktivnih hemikalija. Aktivne hemikalije reaguju s vlagom i nusproizvodima hidratacije cementa (sa kalcijum-hidroksidom) i otpočinju katalitičku reakciju koja formira nerastvorive formacije kristala. Ove formacije kristala narastaju u prisustvu vlage, zatvaraju kapilarni trakt betona i manje prsline od skupljanja i na taj način obezbeđuju vodonepropusnost. Hemijska reakcija počinje odmah po zamešavanju praha s vodom, i potrebno je nekoliko dana da se u potpunosti zatvore kapilari, što zavisi od ambijentalne temperature i uslova okruženja. PENECRETE MORTAR se uvek koristi u sadejstvu sa pastom PENETRON, koja mu je prajmer.

Preporučuje se za

U sadejstvu sa pastom PENETRON®, preporučuje se za:

 • Obradu spojeva, žljebova i holkela kojima treba obezbediti vodonepropusnost
 • Zatvaranje otvora od ankera oplate i popravke nepravilno izvedenih radnih spojnica
 • Popravke i ispunu prošlicovanih pukotina
 • Popravke oljuspanog ili segregiranog betona

Prednosti

 • Može da se nanosi bilo sa pozitivne, bilo sa negativne strane u odnosu na smer vodenog pritiska
 • Odoleva jakom hidrostatičkom pritisku
 • Zaptiva prsline do 0,4 mm
 • Jednostavan za upotrebu – pre upotrebe se zamešava samo s vodom
 • Dozvoljava da beton diše
 • Može da se nanosi u tankim slojevima i precizno oblikuje
 • Može da se nanosi na vlažan beton
 • Brzo vezuje
 • Neorganski sastav – ne sadrži polimere
 • Sertifikat NSF 61 za upotrebu s pijaćom vodom
 • Nezapaljiv
 • Otporan na abraziju i mehanička oštećenja
 • Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje
 • VOC nula – PENETRON praškasti proizvodi ne sadrže isparljiva organska jedinjenja i bezbedni su za upotrebu kako na otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru

Medija / Dokumentacija

YouTube