Penetron logo - Penetron Srbija

Kristališući hidroizolacioni premaz

PENETRON hidroizolacioni premaz sa kristališućim dejstvom, koji se nanosi površinski, a obezbeđuje dubinsku zaštitu. Sastoji se od Portland cementa, posebno tretiranog kvarcnog peska i smeše aktivnih hemikalija. PENETRON se pre upotrebe zamešava samo s vodom. Kad je PENETRON nanesen na betonsku površinu, aktivne hemikalije reaguju s vlagom i nusproizvodima hidratacije cementa i otpočinju katalitičku reakciju koja formira nerastvorive formacije kristala. Ovi kristali se, zahvajujući osmotskom efektu, šire i popunjavaju pore betona kao i manje prsline od plastičnog skupljanja, sprečavajući dalji prodor vode (čak i pod pritiskom). Ipak, PENETRON dozvoljava prolaz vodene pare kroz strukturu (tj. beton može da „diše“). Čak i kod potpuno dozrelog betona, PENETRON ostaje uspavan unutar betona, i aktivira se ponovnim prisustvom vlage zatvarajući kapilarni trakt i manje prsline do 0,5 mm širine. Pored hidroizolacione zaštite, PENETRON obezbeđuje i zaštitu betona od morske vode, otpadnih voda, agresivnih podzemnih voda, kao i od mnogih drugih agresivnih hemijskih rastvora. PENETRON je odobren za upotrebu u kontaktu s pijaćom vodom, pa je zbog toga pogodan za cisterne, rezervoare, postrojenja za pripremu vode, itd. PENETRON nije dekorativni materijal.

Preporučuje se za

PENETRON hidroizolacioni premaz se primenjuje na svakom strukturno čvrstom betonu – novom ili starom. Može da se nanosi bilo s pozitivne, bilo s negativne strane betonske strukture. Tipična područja primene su:

 • Ukopani obodni zidovi
 • Garaže
 • Betonske ploče (pod / krov / balkon, itd.)
 • Tuneli i sistemi podzemne železnice
 • Radne spojnice
 • Temelji
 • Strukture za skladištenje vode
 • Podzemna skloništa
 • Bazeni za plivanje
 • Postrojenja za tretman otpadne ili pitke vode
 • Kanali
 • Rezervoari
 • Mostovi, brane i putevi

Prednosti PENETRON

 • Postaje integralni deo betona, formirajući jedinstvenu čvrstu i dugotrajnu celinu; PENETRON® ne treba poistovetiti s premazom ili membranom
 • Prodire duboko i zaptiva kapilarni trakt betona kao i prsline od skupljanja
 • Može da se nanosi bilo s pozitivne, bilo s negativne strane
 • Svojstva hidroizolacione i hemijske zaštite opstaju čak i ako je površina betona oštećena
 • Potpuno efikasan u uslovima jakog hidrostatičkog pritiska
 • Efikasniji i jeftiniji od hidrolitičkih membrana i sistema od bentonitske gline
 • Lako se nanosi, ekonomičan za rad
 • Povećava pritisnu čvrstoću betona
 • Ne otvara se po šavovima, ne cepa se, ne može biti probijen
 • Ne zahteva posebnu zaštitu prilikom nasipanja, postavljanja armaturne mreže i drugih uobičajenih procedura
 • Zatvara mikroprsline i pukotine od skupljanja širine do 0,5 mm, umesto da ih samo sakrije ili premosti
 • Odoleva hemijskim uticajima (pH 3-11 u stalnom dodiru, 2-12 u kraćem periodu) i obezbeđuje zaštitu od ciklusa smrzavanje/odmrzavanje, agresivnih podzemnih voda, morske vode, karbonata, hlorida, sulfata i nitrata
 • Može da se nanosi na vlažan ili svež beton
 • Štiti ugrađeni čelik (armaturne šipke i mreže)
 • Odobren za upotrebu sa pijaćom vodom (NSF 61)
 • VOC nula – Penetron praškasti proizvodi ne sadrže isparljiva organska jedinjenja i bezbedni su za upotrebu kako na otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru.

Medija / Dokumentacija