Penebar SW-45 - Nivo 381 - Penetron Srbija

Penebar SW-45 RAPID

Fleksibilna bubreća hidroizolaciona traka za nastavke betoniranja

PENEBAR SW-45 RAPID je posebna zaptivna masa projektovana da brzo ekspandira u dodiru sa vlagom i na taj način formira aktivnu zaštitu u nastavcima betoniranja.

Preporučuje se za

  • Temelje zgrada
  • Betonske ploče
  • Obodne zidove
  • Rezervoare
  • Nepokretne radne spojnice

Medija / Dokumentacija