Peneseal FH - Nivo 381 - Penetron Srbija

Peneseal FH

Učvršćivanje površine, eliminacija prašine, sredstvo za negu

PENESEAL FH je providni, reaktivni penetrirajući zaptivni materijal za beton i zidarske građevinske materijale, namenjen da ih trajno zaštiti, očuva i ojača. PENESEAL FH prodire duboko u beton, reaguje sa njegovim sastojcima i zgušnjava ih, stvarajući tako tvrđu, kompaktniju i jaču betonsku masu. Tokom tog procesa alkalne soli i minerali se izbacuju iz betona, pa se tako eliminiše cvetanje i luženje, a povećava prionljivost površinskih premaza. PENESEAL FH povećava čvrstoću i vodonepropusnost betona, potpomaže negu i izaziva površinski sjaj, koji se tokom upotrebe povećava.

Preporučuje se za

 • Sve površine na cementnoj bazi, ali ne samo one, kao što su: beton, teraco, masivni betonski blokovi, malter, štuko…
 • Skladišta
 • Hangari
 • Distributivni i logistički centri
 • Pogoni za proizvodnju hrane
 • Proizvodni pogoni
 • Svi objekti sa izloženim betonskim podom

Prednosti

 • Negovanje: PENESEAL™ FH omogućuje betonu da ravnomerno dozreva, pomoću hemijske reakcije i zadržavanja vlage. To upotpunjuje proces hidratacije cementa i smanjuje pojavu prslina i temperaturnog pucanja.
 • Zaptivanje: PENESEAL™ FH prodire duboko u beton, tako da hemijska reakcija zatvara pore po dubini, obezbeđujući integralno i trajno zaptivanje.
 • Učvršćivanje: PENESEAL™ FH povezuje međusobno komponente betona, pretvarajući ih u gušću, tvrđu i otporniju masu. Rezultat je dugotrajniji beton sa povećanom otpornošću površine na abraziju i pritisnom čvrstoćom.
 • Eliminacija prašenja: PENESEAL™ FH hemijskim dejstvom zgušnjava površinu betona i izvlači iz nje slabije povezane soli i minerale. Ovo u potpunosti zaptiva površinu i trajno eliminiše mogućnost prašenja.
 • Zaštita od eflorescencije i luženja: PENESEAL™ FH prodire duboko u beton i neutrališe alkalne soli i minerale koji uzrokuju eflorescencije i izluženje soli. Ove soli i minerali, koji negativno deluju na strukturu betona, bivaju izvučeni na površinu i isprani tokom procesa nanošenja materijala.
 • Poboljšano vezivanje: PENESEAL™ FH odstranjuje alkalne soli i minerale koji slabe i odvajaju površinske premaze. PENESEAL™ FH uklanja sa površine betona te soli i minerale, unapređujući vezivanje bilo kog tipa završnog sloja.
 • Neotrovan: PENESEAL™ FH je neotrovan i ne ugrožava ruke ili pluća. U skladu je sa svim zdravstvenim propisima.

Medija / Dokumentacija

YouTube