PENETRON sistem – mikro rešenje za makro problem

Beton – najkorišćeniji građevinski materijal na svetu

Beton je po svojoj prirodi tvrd, porozan i upijajući materijal koji može da pukne i da dozvoli lagan prodror vode kroz pore, mikro-prsline i kapilarni trakt. Rezultat toga su brojni problemi koji dovode do ošećenja betona i armaturnog čelika u njemu. Ovo dramatično utiče na trajnost i životni vek betona.

Osnovni uzroci propadanja betona su:

Korozija armaturnog čelika zbog prodora vlage

Oštećenja od ponovljenih ciklusa smrzavanje/odmrzavanje

Alkalno-silikstne reakcije (ASR)

Uticaj raznih agresivnih hemikalija kao što su hloridi, sulfati i kiseline

Oštećenje od ljuspanja betona

Evo kako deluje PENETRON:

PENETRON proizvodi su predviđeni da reaguju sa osnovnim komponentama betona i tako formiraju integrisanu formaciju kristala. Beton obrađen PENETRON materijalima poseduje daleko veću otpornost na difuziju hlorida i sulfate, na cikluse smrzavanje-odmrzavanje, smanjenu vodopropusnost i skupljanje pri vezivanju, kao i sposobnost “samolečenja”. Životni vek betona tretiranog PENETRON materijalima je oko tri puta duži od konvencionalnog betona.

 

Budući da voda i zagađivači koje ona nosi prodiru u beton uglavnom preko kapilarne apsorpcije i hidrostatičkog pritiska, rešavanje ovog problema zahteva pristup na “molekularnom nivou”.

PENETRON hemikalije prodiru u prsline, mikroprsline i u kapilarni trakt betona putem osmoze, Braunovog kretanja i reakcije suvih čestica.

Aktivni PENETRON sastojci reaguju sa mineralima u betonu i formiraju nerastvorive kristale koji popunjavaju pukotine, pore i šupljine do širine 0.5 mm. Ovaj rast kristala se odvija duboko unutar strukture betona, relativno daleko od tačke nanošenja.

Molekuli vode (i štetne hemikalije) ne mogu više da prodiru u beton. Ipak, vazduh nesmetano prolazi, dozvoljavajući betonu da diše. Tako se izbegava porast pritiska vodene pare.

Ako nema dodatne vlage, PENETRON komponente miruju. Ako se u bilo kom trenutku opet pojavi vlaga, proces zaptivanja se automatski pokreće i prodire još dublje u beton.

Video

Kako PENETRON radi?

Kako deluje penetron?

PENETRON ADMIX – efekat „samolečenja“ mikroprslina

Penetron Admix Crack Healing - samoizlecenje

PENETRON proizvodi

Penetron proizvodi - Nivo 381 - Penetron Srbija

Kristališući hidroizolacioni premaz

Kristališući aditiv za vodonepropusnost

Kristališući aditiv za vodonepropusnost

Kristališući vodonepropusni malter

Brzovezujući kristališući zaptivni malter

Kristališuća zaptivna masa za injektiranje

Fleksibilna bubreća hidroizolaciona traka

Fleksibilna bubreća hidroizolaciona traka

Lepak na vodenoj bazi/prajmer za Penebar SW hidroizolacione trake

Učvršćivanje površine, eliminacija prašine, sredstvo za negu

Učvršćivanje površine, eliminacija prašine, sredstvo za negu

Reaktivni penetrirajući zaptivač betona

PENETRON sistem – projekti u Srbiji