Penebar SW-55 - Nivo 381 - Penetron Srbija

Penebar SW-55 sa odloženom ekspanzijom

Fleksibilna bubreća hidroizolaciona traka za nastavke betoniranja

Penebar SW-55 sa odloženom ekspanzijom je hidroizolaciona traka projektovana da spreči prodor vode na spojevima dva betona, tako što kontrolisano ekspandira i formira aktivnu zaptivku unutar betonske strukture duž nastavka betoniranja. Njena izuzetna sposobnost da nadimanjem zaptiva spojeve betona nam dozvoljava da izbacimo pasivne PVC izolacione sisteme i eliminišemo varenje, nosače, specijalne oblike.

Preporučuje se za

Penebar SW-55 sa odloženom ekspanzijom se postavlja nepokretne konstruktivne nastavke betoniranja, horizontalne ili vertikalne. Koristi se i na novom i na starom betonu, na neravnim površinama, kao i na instalacionim prodorima kroz zid ili ploču, kao što su cevi, elektro-vodovi, šipovi, čelične grede, itd.

 • Ukopane strukture
 • Podrume
 • Prefabrikaciju zidova
 • Tunele
 • Sastav novog i starog betona
 • Šahtove
 • Liftovska okna
 • Obodne zidove
 • Betonske cevi
 • Rezervoare

Prednosti

 • Kontrolisana ekspanzija. Ne dolazi do prerane aktivacije
 • Dozvoljava da beton normalno očvrsne pre nego što krene ekspanzija
 • Nema dekompozicije tokom protoka vremena
 • Ciklusi mokro – suvo nemaju uticaja
 • Lako postavljanje, čak i na neravnim površinama
 • Primenljivo na horizontalnim i vertikalnim površinama
 • Ne izaziva probleme prilikom ugradnje i kompaktiranja betona
 • Ne zahteva posebno rukovanje

Medija / Dokumentacija